Diagnoza

Poradnia dla dzieci i młodzieży. Psychoterapia i rozwój.

ul. Strońska 6, I piętro, 50-540 Wrocław

Czekamy codziennie: w godz. 9.00 - 19.00

+48 690 007 818

Psychologiczny telefon wsparcia +48 690 007 818

Korzystamy również z Messengera, WhatsAppa i Skype'a

Diagnoza psychologiczno–pedagogiczna

W naszej poradni diagnozę psychologiczno – pedagogiczną przeprowadzamy:
• gdy istnieje potrzeba ustalenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka, czyli wtedy, gdy badamy występowanie specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, tj. dysleksji rozwojowej, lub ryzyko ich wystąpienia,
• w celu oceny gotowości szkolnej dziecka,
• w innych sytuacjach, kiedy rodzic lub opiekun prawny dziecka oraz diagnosta uznają to za konieczne.

Badanie psychologiczno–pedagogiczne oraz opinię na jego podstawie przygotowuje każdorazowo zespół specjalistów poradni. Kilka słów o diagnozie dysleksji:

W obrębie dysleksji rozwojowej najczęściej diagnozuje się:
• dysleksję – specyficzne trudności w czytaniu,
• dysgrafię – trudności w zakresie pisania związane z jego stroną graficzną,
• dysortografię – specyficzne trudności w pisaniu związane z częstym popełnianiem rozmaitych błędów, w tym ortograficznych, pomimo znajomości zasad poprawnej pisowni,
• dyskalkulię – specyficzne trudności w nauce matematyki, a przede wszystkim w rozwiązywaniu zadań matematycznych.

W zakres diagnozy specyficznych trudności w nauce czytania i pisania wchodzi badanie inteligencji, ponieważ dysleksję można zdiagnozować wówczas, gdy poziom rozwoju intelektualnego dziecka mieści się w normie (w szczególnych przypadkach dopuszcza się postawienie diagnozy dysleksji u dziecka, którego rozwój intelektu przebiega na poziomie niższym niż przeciętny). Dysleksję diagnozuje się po ukończeniu przez dziecko klasy trzeciej szkoły podstawowej. Do tego czasu warto badać występowanie specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, aby poznać przyczyny problemów edukacyjnych dziecka i wdrożyć adekwatne dla niego formy wsparcia w procesie nauki. Przed ukończeniem klasy trzeciej można zdiagnozować występowanie ryzyka dysleksji. Trudno określić szczegółowy zakres naszych konsultacji, ponieważ naszym zdaniem każdy powód może być dobry i konieczny, aby zgłosić się po pomoc do psychologa.

Zawsze staramy się udzielać konsultacji w ramach naszych kwalifikacji i doświadczenia.
W razie potrzeby oferujemy pomoc w znalezieniu innego specjalisty lub adekwatnego źródła wsparcia.

Sprawdź jak dojechać

Nasi Partnerzy