O nas

Jesteśmy różni

Jesteśmy różni. Mamy rozmaite doświadczenia zawodowe i życiowe. Każdy z nas miał na swojej drodze zakręty. Każdy z nas potrafił sobie z nimi poradzić. Każdy potraktował je jako okazje do uczenia się, rozwoju i ostatecznie budowania samego siebie. Własnych granic, poczucia szczęścia. Wiemy jak to robić. Chętnie się tym z Tobą podzielimy.

dr Anetta Pereświet-Sołtan – założycielka

Psycholog społeczny i pedagog, trener biznesu, coach menagementu, Wykładowca w Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, specjalistka w zakresie psychologii komunikacji interpersonalnej oraz zarządzania i organizacji.
    Czytaj dalej
 
Autorka lub współautorka wielu projektów szkoleń indywidualnych oraz grupowych dla różnych grup zawodowych (w tym: lekarzy, nauczycieli), firm o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Posiada bardzo duże doświadczenie w szkoleniu grupowym kadry menadżerskiej różnych szczebli, a także pracy indywidualnej z menadżerami w obszarze wzmacniania i rozwijania umiejętności kierowania ludźmi, budowania zespołów, podejmowania skutecznych działań w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
Ma doświadczenie w pracy z nauczycielami i tutorami – konsultant tutorów, głównie w obszarze budowania relacji z dziećmi i młodzieżą, w oparciu o ich potrzeby rozwojowe.
Autorka artykułów naukowych, komentator wydarzeń społecznych w mediach (głównie TVN, a także TVP oraz Polskie Radio Wrocław, Radio RAM, RMF, Radio ZET, Gazeta Wrocławska, portal Money.pl, portal ONET.pl).
Dumna mama i babcia, żona – wciąż w relacjach, niezmiennie budująca. Niezmiennie zafascynowana ludźmi i pracą z nimi. Szczęśliwa Kobieta.
 
 

dr Agnieszka Fornalczyk – założycielka, senior partner

 

Waldemar Chudziak

Dziennikarz, wykładowca akademicki, trener szkoleniowy w zakresie kreowania wizerunku. Obecnie rzecznik prasowy Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju we Wrocławiu.

 


    Czytaj dalej
 
Działalność dziennikarska:
W latach 1996-2016 w TVP SA (reportażysta, dokumentalista, prezenter, wydawca programów informacyjnych, m.in. „Faktów” TVP Wrocław i „Panoramy” TVP 2).
Działalność PR:
KGHM Polska Miedź SA, Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Gitarowy Rekord Guinessa we Wrocławiu, Mobile Climate Control, Urząd Gminy w Łagiewnikach.
Działalność akademicka (w zakresie dziennikarstwa, zarządzania w mediach, komunikacji wizerunkowej, PR): Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląska Szkoła Wyższa, SWPS w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Długie lata prowadziłem się rockandrollowo, ale już jestem grzeczny. I to wcale nie jest nudne...


 
 
 

 

Iwona Strzelewicz

 

Anna Wojtasik

Historyk sztuki, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, mediator.
Zajmuje się komunikacją interpersonalną, rozwiązywaniem konfliktów i odkrywaniem talentów. Wieloletni pracownik Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Ma doświadczenie w pracy z młodzieżą, a przede wszystkim z seniorami.

Szczęśliwa mama dwóch córek i właścicielka kotki.

 

Jarosław Wasilewski

Certyfikowany Terapeuta Uzależnień. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi, znajdującymi się w trudnym położeniu życiowym. Jest ordynowanym duchownym, absolwentem teologii. Posiada certyfikat Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień z zakresu nowych narkotyków tzw. „dopalaczy”.
Jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego w Janowicach Wielkich. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi. Wspierający mentor i duszpasterz. Inicjator i koordynator wielu działań społecznych i proekologicznych.
Pasjonuje się wędkarstwem.

 

Oksana Wasilewska

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Od kilkunastu lat jest dyrektorem Ośrodka Uzależnień w Janowicach Wielkich. Pedagog specjalny. Magister resocjalizacji. Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego w Janowicach Wielkich.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi
od substancji oraz uzależnień behawioralnych. Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz grupowej. Posiada certyfikat Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, z zakresu społeczno-psychologicznych implikacji – świata gier komputerowych – Modelowanie relacji „Dziecko w cyberprzestrzeni” oraz „Nowych narkotyków i substancji zastępczych”.
Motywuje, inspiruje i zachęca do rozwoju w różnych obszarach życia. Jej pasją są koty
i akwarystyka. Jest posiadaczką pięknego okazu żbika europejskiego „dachowca”.

 
Współpraca z ErĄ Psyche

Dorota Dałkowska

Konsultant w zakresie strategii. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej  oraz londyńskiej Business School University of Greenwich.
    Czytaj dalej
 
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii dla organizacji różnej wielkości, począwszy od korporacji, na lokalnych stowarzyszeniach skończywszy,
Od dzieciństwa pasjonatka koni. Właścicielka Enklawy, unikalnego miejsca stworzonego po to, by konie i ludzie mogli wspólnie cieszyć się życiem.
Wychowawca koni z ponad 30-letnim doświadczeniem w szkoleniu koni, a także wspieraniu par: człowiek-koń w budowaniu wzajemnych relacji.
 

Prof. UWr. dr hab. Alicja Senejko

Psycholog rozwoju i osobowości, pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju.
    Czytaj dalej
 
W Instytucie Psychologii UWr kieruje Zespołem Badawczym Psychologii Traumy. Autorka ujęcia funkcjonalno-czynnościowego obrony psychologicznej, stanowiącego bazę dla jej dwuetapowego modelu reagowania na traumę. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących rozwoju i zaburzeń osobowości i tożsamości człowieka w ciągu całego życia. Jest odpowiedzialna w Instytucie Psychologii UWr. za realizację tzw. modułów edukacyjnych z zakresu zaburzeń kształtowania tożsamości i osobowości młodzieży oraz psychologii konfliktów społecznych młodzieży i dorosłych. Współorganizatorka specjalizacji psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży. Jest autorką i redaktorką kilku książek naukowych, około stu publikacji, uczestniczką kilkudziesięciu polskich i zagranicznych konferencji naukowych. Jest również autorką i współautorką kilku metod diagnostycznych (diagnozujących rodzaje doświadczanych zagrożeń i typ obrony psychologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych; podmiotowe i społeczne uwarunkowania podatności młodzieży                   na uzależnienia;  motywację aprobaty społecznej i osiągnięć u dzieci) oraz adaptacji metod zagranicznych (diagnozujących style tożsamości i specyfikę zaburzeń tożsamości młodzieży i dorosłych oraz style rozwiązywania konfliktów społecznych).  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Rozwojowych, European Association for Research on Adolescence (EARA), oraz International Society     for the Study of Behavioral Development (ISSBD). Od 1992 roku prowadzi konsultacje, coachingi i warsztaty psychologiczne dla wielu firm i instytucji polskich i międzynarodowych. Od 2000 roku realizuje głównie coachingi rozwoju indywidualnego własnego autorstwa - dla menedżerów, zwłaszcza wyższego szczebla, borykających się z problemami wynikającymi z wypalenia zawodowego, konfliktów zawodowych lub kryzysów psychologicznych.
 

Joanna Stawińska

Ukończyła Akademię Wizażu i Stylizacji we Wrocławiu, a także uzyskała certyfikat z zakresu wizażu w Akademii Wizerunku we Wrocławiu.

Wykonując zawód stylistki stara się wydobyć z każdej osoby najlepsze walory jej urody oraz przekazywać cenne uwagi dotyczące ubioru i makijażu.

Od 2012 roku swoje zamiłowanie do mody realizuje poprzez tworzenie własnych kolekcji odzieży. W 2016 ukończyła szkołę projektowania ubioru w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania ubioru w Warszawie.

"Modne ubrania są dodatkiem do kobiety; nigdy na odwrót." Mary Quant
 

Iwona Haba