Rekomendacje

Era Psyche dr Anetta Pereświet-Sołtan współpracuje z Dolnośląską Szkołą Wyższą w obszarze edukacji, badań naukowych i upowszechniania ich wyników oraz promocji. Efektem tej znakomitej, wieloletniej współpracy jest realizacja wspólnych projektów rozwojowych i edukacyjnych. Najważniejsze z nich to wspólne projekty badawczo rozwojowe (B+R), projekt edukacyjny Dolnośląska Akademia Dzieci, wspólne webinaria dla rodziców i opiekunów dzieci na temat psychologicznych skutków pandemii i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dr Anetta Pereświet-Sołtan jest także jednym z najbardziej aktywnych i rozpoznawalnych ekspertów medialnych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Era Psyche dr Anetta Pereświet-Sołtan jest również oficjalnym partnerem kierunku psychologia realizowanym na studiach I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich w DSW.

dr hab. Ewa Kurantowicz, prof. DSW Rektor DSW

Dyrekcja Chrześcijańskiego Ośrodka dla Osób Uzależnionych „Nowa Nadzieja” rekomenduje panią dr Anettę Pereświet-Sołtan jako osobę współpracującą od kilku lat z naszą placówką terapeutyczną, w charakterze porozumienia wolontarystycznego. Pani dr Anetta Pereświet-Sołtan charakteryzuje się profesjonalizmem i kompleksowym podejściem do powierzonych zadań. Posiada wysoki poziom kompetencji i doświadczenia w zakresie swojej wiedzy psychologicznej, w sposób praktyczny przekładający się na doświadczenia naszych pacjentów. Doskonale operuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie umiejętności miękkich, a w szczególności w komunikacji z osobami uzależnionymi.

mgr Oksana Wasilewska
Dyrektor
Pedagog Specjalny
Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Dr Anetta Pereświet-Sołtan wspiera ogólnopolską kampanię społeczną „Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję”, którą od kilku lat organizuje Fundacja „Twarze Depresji”. Jest zaangażowana w zbiórkę pieniędzy na rzecz osób chorych na depresję i w rozwój naszej kampanii społecznej. Rekomenduję współpracę z nią.

Anna Morawska-Borowiec
Prezes Fundacji „Twarze Depresji”

Nasi Partnerzy